VÅR MASKINPARK

Maskinpark

Moderne utstyr og maskiner er en viktig del av vår kjernevirksomhet, og vi er svært stolte av maskinparken vår. Faktisk tør vi å påstå at vi har den største og beste egeneide maskinparken i lokalt i vår bransje.

Vi eier blant annet 4 store liftbiler, 3 andre mindre lifter, samt et bredt utvalg av annet utstyr, som rentvannsystemer, avanserte høytrykksmaskiner og annet. Dette gir oss en unik fleksibilitet til å både finne de beste løsningene ut fra hver enkelte kundes behov, samt kapasitet for å kunne håndtere oppdrag av alle størrelser.

Ta kontakt for å høre mer om hvilke løsninger vi kan tilby.

Effekt Vinduspuss og Fasade AS

Org.nr: 912 166 546

Adresse

Sandvikveien 9b
4017 Stavanger

E-post

effekt@vinduspuss.no

Telefon

+47 51 58 02 06

4 + 4 =